Privacy policy


TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/ QUYỀN RIÊNG TƯ

Cập nhật lần cuối: 20 tháng 10, 2019

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của Quý khách rất quan trọng với Can Tho Ecolodge. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách. Chúng tôi muốn bạn tin tưởng rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đang được quản lý và bảo vệ đúng cách.

Chúng tôi đã chuẩn bị Tuyên bố về quyền riêng tư này để giải thích thêm về chúng tôi, về những dữ liệu cá nhân mà trang web này http://cantho.ecolodge.asia thu thập từ quý khách và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó.

THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng theo nhiều cách, bao gồm: khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, điền vào biểu mẫu và truy cập các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể lựa chọn sử dụng trang web của chúng tôi một cách nặc danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Các dữ liệu tự nguyện này bao gồm các trường thông tin như tên, email, điện thoại và công ty. Địa chỉ email sử dụng để đăng ký tự nguyện cho  email nhắc nhở, email thông báo, email quảng cáo và đăng nhập để truy cập một số phần của trang web. 

Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, tuy nhiên việc đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động nhất định liên quan đến trang web. Chúng tôi không bao giờ lấy dữ liệu từ bên thứ ba.

Đối với mỗi khách truy cập vào các trang web của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi tự động nhận ra và chỉ thu thập địa chỉ IP của khách truy cập, thông tin tổng hợp về những trang mà khách truy cập truy cập, thông tin mà khách tự nguyện cung cấp.

THÔNG TIN NHẬN DẠNG PHI CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, hệ điều hành hoặc bất kỳ thông tin nào như vậy, không được kết nối để nhận dạng hoặc theo dõi bạn với tư cách là một người.

COOKIE TRÌNH DUYỆT WEB

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ đĩa cứng của họ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể lựa chọn đặt trình duyệt web của họ từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Với lựa chọn như vậy, xin lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

TẠI SAO CAN THO ECOLODGE THU THẬP DỮ LIỆU?

Can Tho Ecolodge có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau và không còn mục đích gì khác:

  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng - Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu được hỗ trợ của bạn hiệu quả hơn.
  • Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng - Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách người dùng sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên trang web của chúng tôi như một nhóm.
  • Để cải thiện trang web của chúng tôi - Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi mà bạn cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.
  • Để gửi email định kỳ - Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để trả lời các câu hỏi, thắc mắc và / hoặc các yêu cầu khác của khách.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi áp dụng các phương pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp và các biện pháp bảo mật để chống lại truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc cho thuê dữ liệu mà bộ điều khiển dữ liệu của chúng tôi sử dụng cho các mục đích hợp pháp như đã đề cập trong tài liệu này.

MÔ HÌNH THƯ THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập dữ liệu thông qua biểu mẫu đăng ký bản tin trên trang web để giúp quý khách cập nhật thông tin quảng cáo và bản tin điện tử của chúng tôi.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng, bán, chia sẻ, tiết lộ hoặc cho thuê bất kỳ dữ liệu nội bộ hoặc thông tin được người dùng cung cấp cho bất kỳ khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc bên thứ ba nào khác ngoài bất kỳ liên doanh nào phát sinh từ các khách sạn cấu thành trong nền tảng này. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba chỉ theo những cách được mô tả trong chính sách bảo mật này. Nếu http://cantho.ecolodge.asia có liên quan đến việc sáp nhập, mua hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, bạn sẽ được thông báo qua email và hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin của bạn, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có về thông tin của bạn.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Người dùng có thể thấy các quảng cáo hoặc nội dung khác trên trang web của chúng tôi được liên kết đến các trang web và dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các hành động thực hiện bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của họ, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có các chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

CÁCH TRUY CẬP VÀ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Quý khách có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn (bất kỳ điều gì tối giản) trực tuyến. Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi yêu cầu xác minh hai lớp để truy cập chức năng này của hệ thống. Quý khách cũng có thể đưa ra lựa chọn về việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn.

XÓA VÀ BỎ CHỌN VÀ KHÔNG THAM GIA

Quý khách hàng của Can Tho Ecolodge luôn có thể chọn xem bạn có muốn nhận email quảng cáo từ chúng tôi hay không. Nếu bạn muốn đăng ký nhận thông báo qua email, bản tin điện tử và thông báo quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng tên và địa chỉ email của bạn để gửi thông tin cho bạn. Để tôn trọng quyền riêng tư của bạn, nếu bạn không còn muốn nhận thông báo qua email, bản tin điện tử và thông báo quảng cáo, bạn có thể dễ dàng chọn không tham gia bằng cách sử dụng liên kết Hủy đăng ký được bao gồm trong mỗi giao tiếp. Chúng tôi sẽ không giữ lại bất kỳ thông tin nào của bạn trên bất kỳ hệ thống nào của chúng tôi, ngoại trừ nhật ký yêu cầu xóa của bạn.

CÔNG DÂN EU/ GDPR

Mặc dù được áp dụng cho tất cả, thừa nhận (Quy định bảo vệ dữ liệu chung) GDPR của Liên minh châu Âu (EU), chúng tôi nhấn mạnh rằng công dân EU có quyền truy cập dữ liệu cá nhân về họ và giới hạn việc sử dụng, tiết lộ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cam kết tôn trọng các quyền đó. Chúng tôi thừa nhận trách nhiệm pháp lý tiềm tàng trong trường hợp chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba khi họ không đáp ứng các tiêu chí được nêu trong chính sách này.

Chúng tôi sử dụng bản tự đánh giá hàng năm để xem xét việc tuân thủ chính sách này. Bất kỳ nhân viên nào vi phạm sẽ phải chịu kỷ luật, tối đa và bao gồm việc chấm dứt việc làm.

QUYỀN TRUY CẬP VÀ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI DÙNG

Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc chúng tôi có giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hay không. Nếu thông tin của bạn thay đổi, bạn có thể sửa, cập nhật, sửa đổi, xóa hoặc yêu cầu xóa nó bằng cách thực hiện thay đổi trên trang cài đặt tài khoản người dùng bằng cách gửi email cho nhóm hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc thư bưu điện tại địa chỉ liên hệ được liệt kê dưới đây. Nếu bạn không còn mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn nếu tài khoản của bạn hoạt động, để cung cấp cho bạn dịch vụ và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

CAM KẾT BẢO MẬT

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả dữ liệu khách hàng vẫn là tài sản của khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ không cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ nội dung của thông tin theo dõi được tạo ra từ việc nhấp qua, tin nhắn được mở, tin nhắn đã đọc hoặc chuyển đổi thương mại điện tử.

Nói chung, chúng tôi thu thập dữ liệu trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin được gửi đến cho chúng tôi, cả trong quá trình gửi thông tin và khi chúng tôi nhận được. Trang web này http://cantho.ecolodge.asia cung cấp cơ chế bảo vệ bằng mật khẩu, mã hóa SSL. Chúng tôi tìm cách sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong tổ chức của chúng tôi. Thật không may, không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào được đảm bảo an toàn 100%.

Chính sách bảo mật thanh toán

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán ("Đối Tác Cổng Thanh Toán") đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Can Tho Ecolodge đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn của bảo mật ngành.

 

CÁC TÍNH NĂNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như liên kết tới các trang Facebook, YouTube, Google, Google Blogger, LinkedIn và Twitter của chúng tôi. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép các tính năng hoạt động bình thường. Các tính năng và tiện ích truyền thông xã hội được tổ chức bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty cung cấp.

EMAIL THƯƠNG MẠI KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU (SPAM)

Chúng tôi thực hiện chính sách chống spam nghiêm ngặt cho tất cả khách hàng. Chúng tôi nghiêm cấm nhân viên của chúng tôi gửi bất kỳ tài liệu không được yêu cầu nào đến những người dùng mà không có sự cho phép của họ nhằm nhận thông tin liên lạc.

CẬP NHẬT CHO TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Chú giải “Cập nhật lần cuối” ở đầu trang này cho biết thời điểm Tuyên bố về Quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Tuyên bố về Quyền riêng tư đã sửa đổi trên các Dịch vụ Trực tuyến. Việc bạn sử dụng các Dịch vụ theo những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Tuyên bố về Quyền riêng tư đã được sửa đổi. Do liên lạc qua email không phải lúc nào cũng an toàn, vui lòng không bao gồm thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác trong email bạn gửi cho chúng tôi.

CHẤP NHẬN CỦA QUÝ KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị việc bạn chấp nhận chính sách này và điều khoản dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi đối với chính sách được đăng tải sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật này để bạn có thể hiểu được chúng tôi xử lý thông tin của bạn một cách cẩn trọng. Để báo cáo bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc vi phạm nào hoặc liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

CAN THO ECOLODGE

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1801406941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, đăng lý thay đổi lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 2015.

Trụ sở chính: 542, khu vực 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Văn phòng đại diện Hà Nội: 27A6, Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3221 6726/ 0292 365 6567 | Hotline: 0901 763 838

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram